Valkeakoski Motorsport Finland


VALKEAKOSKI MOTORSPORT FINLAND

 

--> Yhteystiedot

--> Johtokunta

--> Seuran arvot

--> Seuran kivijalat

--> Säännöt

--> Esittely ja historia

Valkeakoski Motorsport Finland

TÄLTÄ
SIVULTA LÖYDÄT KATTAVAN
ESITTELYN SEURASTAMME

--> Toimintasuunnitelma


YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:
Valkeakoski Motorsport Finland Ry
c/o Manninen
Valkontie 12
36240 Kangasala
 
Puhelin:
 
Puheenjohtaja: 040 545 3747, Erkka Manninen


E-mail:
 
valkeakoskimotorsport@gmail.com
 
 
Kotisivut:
www.valkeakoski-motorsport.net

Yhdistysrekisterinumero:
57501

JOHTOKUNTA 2019


Nimi

Tehtävä

Puhelin

Erkka Manninen

Puheenjohtaja

040 545 3747

Marika Kukkonen

Johtokunnan jäsen

 

Ulla Eerola 

Johtokunnan jäsen

 

Sauli Mäkiselkä

Varapuheenjohtaja

 

Henri Oksman

Johtokunnan jäsen

 

Jani Rantanen

Johtokunnan jäsen

 

Petri Mäkiselkä

Johtokunnan jäsen

 

Matti Vuorinen

Johtokunnan jäsen

040 588 4975

 

 

 

 

 


VALKEAKOSKI MOTORSPORT FINLAND RY

 

SEURAN ARVOT

Kehittyvät tuotteemme

Olemme opinhaluisia ja sopeutamme jatkuvasti kehitettävän kilpailutoimintamme lajit vastaamaan kysynt, ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja omia resurssejamme vastaavaksi, samalla turvaten seuramme talouden positiivisen kehittymisen. Mahdollistamme omien harrastajiemme kehittymisen lajien parissa kehittäen samalla yhteistoimintaa muiden seurojen kanssa. Toimimalla ympäristössä ja kysynnässätapahtuvien muutosten mukana teemme ja markkinoimme tuotteitamme ei määrällä vaan laadulla sekä niiden visuaalisella ilmeellä varmistaen samalla positiivisen näkyvyyden ja kuuluvuuden.

Jäsenistön ja harrastajien rekrytointi

Teemme aktiivista markkinointia eri kohderyhmiin seuramme ja lajiemme tunnettavuuden lisäämiseksi. Tavoittelemme mahdollisimman laajaa ikäjakaumaa, jossa edustettuina ovat molemmat sukupuolet sekä mahdollisimman laajaa ammatillista ja yhteiskunnallista kokemusta. Ollaksemme kiinnostava, panostamme kaikessa tuotteidemme ja materiaalimme visuaaliseen ilmeeseen.

Vastuu taloudesta

Keskitymme ja varaamme resurssimme seuramme avaintoimintojen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Laadimme PTS:n ja kouluttamme jsenistöä myös yksilöinä taloudellisen vastuun kantajiksi. Laadimme tapahtumakohtaiset talousarviot joiden toteutumista seurataan johtokunnan kokouksissa. Perustamme hankinnat ja ostot talousarvioihin sekä tehtyihin hintavertailuihin ja voimassa oleviin yhteistoiminta- ja tai yhteistyösopimuksiin. Toteutamme tehdyt päätökset myös käytännössä ja valvomme saataviemme tuloutuksia.

Toimintamme sopeuttaminen

Seuramme johtokunta kokoontuu ja toimii omien, kulloinkin voimassa olevien sääntöjemme mukaisesti. Muu toimintamme sopeutetaan tarvittaessa vastaamaan kulloinkin tapahtuviin muutoksiin yhteiskunnassa, ympäristössä, laeissa tai asetuksissa, lajimme säännöissä ja omissa resursseissamme. Katsomme tulevaisuuteen huomioiden seuramme henkilö- ja taloudelliset resurssit toimintasuunnitelmia laadittaessa.

Laadukas ja luotettava sopimuskumppani

Meihin voi aina luottaa. Viemme sovitut asiat loppuun asti. Sopimuksista neuvoteltaessa sanomme asiat suoraan ja rehellisesti ja perustellen asiamme. Teemme sopimukset kirjallisesti sekä muodollisesti oikein ja visuaalisesti edustavasti. Tehdyistä kirjallisista ja suullisistakin sopimuksista pidämme ehdottomasti kiinni. Tilanteen ja tarpeen mukaan raportoimme kumppanillemme sopimuksessa mainittujen asioiden toteutumisesta. Tarvittavista muutoksista informoimme etukäteen.

Hyvä seurahenki

Toimintamme on avointa, ja pidämme aktiivisesti yhteyttä toisiimme tiedostaen sekäarvostaen toistemme osaamisen ja kokemuksen erilaisissa tehtävissä. Toimimme siten että, tarjolla olevia tietoja ja taitoja voitaisiin edelleen hyödyntää. Tutustumme seuramme historiaan oppiaksemme tuntemaan seuramme yhdistyskulttuurin ja ymmärtämään aikanaan tehtyjen päätösten vaikutuksen nykyisessä toiminnassamme. Huolehdimme, että tehtävät, joihin olemme lupautuneet ja joista on päätetty, tulevat osaltamme tehdyiksi. Varmistamme, että jokaisella jäsenellä on samanlaiset jäsenoikeudet eikä seuraamme muodostu klikkejä, jotka esim. omia sääntöjään laatien saattavat jäsenemme eriarvoiseen asemaan. Huomioimme toisemme yksilöinä, joiden tasapuolinen kohtelu sekä tarvittaessa kiitos ja kannustus kuuluvat toimintatapoihimme. Hyväksymme toistemme erilaisuuden ja hyödynnämme sitä valittaessa henkilöitä erilaisiin tehtäviin. Kehitämme joukkuehenkeä opettelemalla tiimitoimintaa sekä osallistumalla yhteisiin retkiin ja yhteisiin hetkiin.
 

SEURAN KIVIJALAT

Kivijalka 1: Jäsenistö

  Tukijalat:
 • Suunnitelmallinen rekrytointi
 • Verkostumisen hyödyntäminen
 • Kiinnostus lajiimme
 • Laaja ikäjakauma
 • Mukana molempia sukupuolia
 • Mukana eri henkilöstöryhmiä
 • Mukana laajaa ammatillista osaamista

Kivijalka 2: Waltikka-Ralli (ja/tai muut tapahtumat)

  Tukijalat:

 • Tilanteen mukaan sopeutettava
 • Jatkuvasti kehittyvä
 • Taloudellisen toiminnan turvaaja
 • Harrastajien oppimiskohde
 • Yhteistyön kehittymisen mahdollistaja
 • Positiivisen näkyvyyden mahdollistaja
 • Laatu määrää tärkeämpi

Kivijalka 3: Vastuu taloudesta

  Tukijalat:

 • Avaintoimintoihin keskittyminen
 • Jatkuvuuden varmistavat toimintatavat
 • Vastuu taloudesta myös yksilötasolla
 • Seuran PTS
 • Tapahtumakohtaiset talousarviot
 • Johtokunnan seurantavastuu

Kivijalka 4: Hyvä seurahenki

  Tukijalat:

 • Aktiivinen yhteydenpito
 • Erilaisuuden hyväksyminen ja sen hyödyntäminen
 • Yhteiset retket - yhteiset hetket
 • Yksilön huomioiminen tietoja ja taitoja hyödyntäen
 • Kiitos ja kannustus
 • Tasapuolinen kohtelu
 • Seuran historian tunteminen

Kivijalka 5: Veneilypalvelut

  Tukijalat:

 • Varainhankintaa vuokraustoiminnalla
 • Kiinteistöjen ja rakenteiden ylläpito
 • Myös käyttäjät huolehtimaan ylläpidosta
 • Palvelua laajuudessa johon nykyiset resurssit riittävät

Kivijalka 6: Koulutus

  Tukijalat:

 • Kohdennetaan hyödyttämään avaintoimintoja
 • Yhteistoimintataidot
 • Toimitsijakoulutus autourheilun eri sektoreilla
 • ATK-taitoihin perehdyttäminen
 • Talouskoulutus
 • Johtamistaitojen kehittäminen
 • Historian, ja palautteiden hyödyntäminen

 


 

SEURAN SÄÄNNÖT

Säännöt avautuvat PDF-muodossa, joten ne ovat
tarpeen vaatiessa helposti printattavissa.

Klikkaa --> Seuran säännöt

 


 

SEURAN ESITTELY JA HISTORIA

Olemme luoneet seuraesittelyn alunperin dia-esittelyksi.
Seuraavasta linkistä näet sen html-muotoon käännettynä diaesityksenä.

Klikkaa --> Esittely ja historia

 


 

TOIMINTASUUNNITELMA

Vuosittainen toimintasuunnitelma esitellään syyskokouksessa. Syyskokous hyväksyy suunnitelman. Toimintasuunnitelmassa nimetään tulevan vuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnat. Toimintasuunnitelma on ladattavissa tästä linkistä --> Toimintasuunnitelma 2009